Döngüsel Ekonomi

Döngüsel Ekonomi

Döngüsel Ekonomi – Döngüsel Ekonomi Polifilm için Ne Demek?

Sürdürülebilirlik döngüsel ekonomiyi kaçınılmaz kılıyor. Ürün ve malzemeleri döngüsel kullanımda tutarak atık ve kirliliğin tasarlanması doğal sistemleri yeniden oluşturacaktır. Döngüsel Ekonomi de çocuklarımızın ve insanlığın geleceğini kurtarmak için çözüm olacaktır. %100 geri dönüştürülebilir olmanın öncelikli yolu, döngüsel ekonomi şartlarını benimsemekten geçer. Tüketici toplumlarımız mevcut alışkanlıklarında değişikliğe gitmezse, doğal kaynakların küresel kullanımı 2050 yılına kadar üç katına çıkarak 140 milyar tona ulaşabilir. Dünyamızın bizlere sunduğu minerallerin, cevherlerin, fosil ve bitki yakıtlarının kullanım oranı hiçte sürdürülebilir gözükmüyor.

Döngüsel Ekonomi’nin hedefi ekonomik yapıyı dönüştürmektir. Kirlilik ve atıkların %100 biçimde geri dönüştürülerek tasarlanması ve doğal sistemlerin yeniden oluşturulması Döngüsel Ekonomi’nin temel ilkeleri arasında yer almaktadır. Unutmayın ki;

  • Döngüsellik Yeniden Kullanılabilirlik Gerektirir
  • Yeniden Kullanılabilirlik Geri Dönüştürülebilirlik Gerektirir
  • Ve En Uygun Şekilde Geri Dönüştürülebilirlik ise Mono Pe Malzeme ile Sağlanır!

 

Paylaş

PFL-rCycle

Ürün Belgesi

İndir

PFL-rCycle